Нает сървър

Нает сървър: услуга, при която получавате пълен контрол над физически сървър, собственост на дейта центъра. Вие ползвате целия хардуерен ресурс на сървъра и той е предоставен изцяло за вашите нужди.
Предимства на наетия сървър:
  • Няма първоначална инвестиция за закупуване на собствен сървър
  • Хостинг компанията отговаря за поддръжката на сървъра 24/7
  • Не позволява на вирус или злонамерени софтуер атаки срещу други потребители да оказват въздействие върху вашата система
  • Получавате пълни права над сървъра и ползване на всичките му ресурси
  • Възможност за преотдаване под наем на част от свободното дискво пространство на трета страна (друг потребител) – риселър хостинг