За Нас

Варна Дейта Център е прецизно обмислен и планиран проект. Стартира през 2011 година с амбицията да задоволи нуждите от високотехнологичен независим център за данни във Варна и региона.
Дейността на фирмата е свързана с предлагането както на стандарни решения за бизнеса, така и с нови иновативни и високотехнологични виртуални и облачни решения. Фирмата е създателка на първото по рода си облaчно интернет решение за управление на комуникационите потоци (Bussiness Communication Manager). Натрупания професионален и управленски опит в координирането на проекти свързани с основната дейност е изключително полезен при решаването на конкретната задача.
Фирмата е изпълнител по редица проекти на клиенти по програми на Европейския съюз, което  дава безценен опит в спазването на Европейските изисквания за работа.
Създаването и предлагането нови високотехнологични интернет решения е една от основните цели в развитието на Варна Дейта Център ЕООД, доказателство за което е и разработеният иновативен софтуерен продукт Business Communication Manager (BCM), за който е издадено удостоверение за иновативност от 03.10.2012 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Стратегическата позиция на Варна Дейта Център дава възможност на клиентите сами да изберат свързаност с един или няколко (резервни) интернет доставчици.
Следните 4 критерия гарантират, че Варна Дейта Център осигурява най-висок стандарт на качество за всички свои услуги:
  • Сигурност – сигурна, надеждна среда за работа на системите, както и съхранение на резервни копия и прехвърляне на високо чувствителни данни;
  • Достъпност /непрекъсваемост/ - загуба на данни или срив в захранването може да доведе до загуба на приходи или допълнителни разходи. Изправността на всички системи трябва да се поддържа непрекъснато, както и перфектната защита срещу непозволено проникване;
  • Надграждане /мащабиране/ - размера, местоположението и характеристиките на IT инфраструктурите трябва не само да отговарят на настоящите, но и бъдещи изисквания. Варна Дейта Център е достатъчно гъвкав и адаптиран към развитието на бизнеса, така както и към изискванията на технологичния прогрес;
  • Гъвкавост – не само големината на IT инфраструктурата, но и нивото на обслужване трябва да бъде гъвкаво, както и броя и квалификацията на персонала. Те са тези, които изграждат стабилна система от самото начало, и те са тези, които гарантират оперативната надеждност.
Нашата цел е да предоставим на клиентите си качествени услуги, които да оправдаят очакванията им за непрекъсваемост на връзката и сигурност на данните.
 
 

Екип

Варна Дейта Център разполага с високо квалифицирани експерти, които получават редовно обучение, за да бъдат в крак с технологичното развитие. Нашите специалисти са винаги на разположение и са в състояние да се справят дори с най-сложните предизвикателства. Работейки в екип, те предоставят сигурност, надеждност и обслужване на нива, които установяват нови стандарти за качество в IT средите.
 
Отдел Продажби
Тел: +359 888 420 588
 
Отдел Поддръжка
Тел: +359 700 359 59