Виртуален частен сървър (Virtual Private Server): един физически сървър се разделя на няколко виртуални сървъра. Сам по себе си всеки виртуален сървър може да се разглежда като отделен физически.
 
Тъй като сървърът е виртуален могат да бъдат предложени възможности като мигриране в реално време, архив на ниско ниво без да се нарушава работата на системата. На него се инсталира отделна операционна система според нуждите на клиента, която поддържа приложенията само на конкретния клиент.
 
VPS хостинг е решението, което се намира между споделен (уеб) хостинг и нает сървър.
 
Предимства на виртуален сървър пред споделен хостинг:
  • Собствен IPадрес
  • Гарантирани сървърни ресурси
  • Собствена операционна система и софтуер
  • Настройки на софтуера по ваше желание
  • Допълнителна сигурност
  • Лесно добавяне на допълнителни ресурси